Numicon

Numiconmateriellet er utviklet for å støtte barn/elever i å ta i bruk tre av sine grunnleggende styrker i utvikling av tallforståelse. Disse tre styrkene er å gjøre, å se og å oppdage mønster. Slik tallformene er utformet og gjennom bruken av dem, får barn/elever hjelp til å se og oppdage matematiske sammenhenger mellom tall. Numiconmateriellet bør brukes i sammenheng med andre erfaringer barn/elever gjør seg.

Numiconmateriellet anbefales å være en viktig del av barns/elevers første matematiske erfaringer i barnehager og skoler.

Statped sin hjemmeside finner du ulike artikler, tips og videoer om Numicon materiellet og hvordan dette kan brukes.

Det at Numicon tar i bruk bilder og tydelig språk innebærer en støtte til barn/elever som har norsk som andrespråk, har en forsinket språkutvikling eller strever med språkopplæringen. Materiellet er multi-sensorisk og kan derfor være en hjelp for barn/elever med sansenedsettelser.

Numiconprogrammet starter i barnehagen, og følges opp av et Grunnsett som gir den første innføringen ved skolestart. Deretter er programmet utvidet med Sett 1, Sett 2 og Sett 3.

Historie: Numicon matematikk program har tatt et steg videre. Numicon LTD i England startet opp utviklingen av Numiconprogrammet. Programmet er overtatt av Oxford University Press, som er en del av Oxford University, har nå overtatt programmet og videreutviklet programmet.

I Norge startet arbeidet med Numicon opp tidlig på 2000-tallet. Fagpersoner fra flere miljøer påbegynte en oversettelse og tilpasning av materiellet til norske forhold. Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til å videreutvikle Numiconprogrammet slik at det de siste årene har kommet flere norske tilrettelagte produkter.

Viser 1–15 av 43 resultater