Numicon

Numiconmateriellet er utviklet for å støtte barn/elever i å ta i bruk tre av sine grunnleggende styrker i utvikling av tallforståelse. Disse tre styrkene er å gjøre, å se og å oppdage mønster. Slik tallformene er utformet og gjennom bruken av dem, får barn/elever hjelp til å se og oppdage matematiske sammenhenger mellom tall. Numiconmateriellet bør brukes i sammenheng med andre erfaringer barn/elever gjør seg.

Numiconmateriellet anbefales å være en viktig del av barns/elevers første matematiske erfaringer i barnehager og skoler.

Statped sin hjemmeside finner du ulike artikler, tips og videoer om Numicon materiellet og hvordan dette kan brukes.

Det at Numicon tar i bruk bilder og tydelig språk innebærer en støtte til barn/elever som har norsk som andrespråk, har en forsinket språkutvikling eller strever med språkopplæringen. Materiellet er multi-sensorisk og kan derfor være en hjelp for barn/elever med sansenedsettelser.

Numiconprogrammet starter i barnehagen, og følges opp av et Grunnsett som gir den første innføringen ved skolestart. Deretter er programmet utvidet med Sett 1, Sett 2 og Sett 3.

Numicon matematikk program er stadig i utvikling. Numicon Ltd. i England startet opp arbeidet med Numicon. Programmet ble overtatt og videreutviklet av Oxford University Press, som er en del av Oxford University.

I Norge startet arbeidet med Numicon opp tidlig på 2000-tallet. Fagpersoner fra flere miljøer påbegynte en oversettelse og tilpasning av materiellet til norske forhold. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har det blitt videreutviklet flere norske tilrettelagte produkter.

Viser 1–15 av 48 resultater