Numicon Grunnsett m/Samisk veiledning og materiell

kr 3299

Materiellet er beregnet for barn i barnehagealder eller de første skoleår.

Grunnsettet inneholder lærerveiledning på samisk og materiell.

Produktnummer: 34248 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Materialet er beregnet for de eldste barna i barnehagen og elever i de første skoleårene. Grunnsettet inneholder viktige grunnleggende begreper og strategier som også kan være en god oppstart for eldre elever.

Materialet gir læreren praktiske aktiviteter som kan legge grunnlaget for elevers forståelse av tall og sammenhenger mellom tall. Elever opplever de fargerike Numicon tallformer som motiverende. Veiledningen beskriver Numicontilnærmingen med planlegging, progresjon og kartlegging. Veiledningen inneholder også 14 godt illustrerte aktivitetskort med kopieringsoriginaler. Aktivitetene kan hjelpe elevene å lære fargene og gjenkjenne mønstrene i Numicon, tallverdier, rekkefølgen av tallverdiene og begynne med praktisk addisjon og subtraksjon.

OBS: Settet som ble oversatt til samisk i 2008 hadde navnet «Sett 1», og ble i ettertid endret til «Grunsett». Det er kun navnet på produktet som er endret.

Innholdet i settet:

Lærerveiledning på samisk
14 Aktivitetskort
Kopieringsoriginaler
Planlegging og progresjon
Kartlegging
Materiell:

Varenr. 34277. Fargede plugger 160stk
Varenr: 34286 Numicon tallformer 160stk
Varenr: 34291 Aktivitetskort 12 stk
Varenr: 34276 Bilde overlegg for grunnbrett 6 stk
Varenr: 34281 Grunnbrett 2 stk
Varenr: 34283 Spinner 2 stk
Varenr: 34290 Lærerveiledning 1 stk
Varenr: 34260 Talllinje for vegg 1 stk
Varenr 34279 Følepose 1 stk
Varenr: 34280 Magnettape 1 stk
Kopieringsorginaler