Om Songvaar Vekst AS

Songvaar Vekst AS er en av landets 230 vekstbedrifter. Vekst bedrifter har som formål å gi mennesker med ulike behov muligheten til å komme i arbeid. Songvaar Vekst AS tilbyr tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeids forberedende trening (AFT). Songvaar er godkjent lærebedrift.

Historie

Songvaar Vekst AS ble etablert i Søgne Kommune i 1993 med det formål å tilby et tilrettelagt arbeidstilbud i kommunen. Ved etableringen var bedriften godkjent for 8 tiltaksplasser. Dette har siden blitt økt flere ganger.

I 2011 ble bedriften tildelt 5 tiltaks plasser i Arbeids Forberedende Trening (AFT).

Songvaar eier lokaler i Linnegrøvan industriområde. Lokalene er fordelt på produksjonslokaler, butikk, kontor og møtelokaler.

Hva jobber vi med?

For å imøtekomme de ulike behov for arbeidstilbud som tiltaksdeltakerne har, er det utviklet et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Vi har snekkerverksted, trykkeri, avdeling for pakke- og montasje, bedrifts frukt og sikker makulering blant annet. Vi har også samarbeid med eksterne bedrifter.

På denne måten vil alle få oppgaver som er tilpasset den individuelle kompetanse og behov. Dette medfører økt trivsel og alle får også muligheter til å utvikle sine evner.

Kvalitetssystem

Songvaar Vekst AS er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS.

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor arbeidstakere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Som EQUASS-sertifisert virksomhet kan vi garantere at vi leverer tjenester til våre arbeidstakere i henhold til de kvalitetskrav som NAV og våre sentrale myndigheter stiller.

Equass setter spesielt fokus på følgende punkter:

  • Lederskap
  • Ansatte
  • Rettigheter
  • Etikk
  • Partnerskap
  • Deltakelse
  • Individfokus
  • Helhetstanke
  • Resultatfokus
  • Kontinuerlig forbedring

Songvaar i media

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst oktober-desember 2020.

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst oktober-desember 2020.

Siden forrige nyhetsmail har det som vanlig vært nok å holde på med for alle på huset. 2020 ble ikke slik noen hadde tenkt, men på tross av dette har vi på Songvaar hatt et godt år. Vi har sett at alle på huset har verdiene våre: Verdifull, Engasjert og Smidig, med seg i arbeidsdagen. Dette er noe som har vært ekstra viktig i år, og ført til at vi har oppnådd mål vi har satt oss, og ikke minst holdt på det gode humøret i et annerledes år😊

les mer
– Årets viktigste frokost

– Årets viktigste frokost

– NTNU-rapporten «Overgang skole arbeid for elever med utviklingshemning» sier at åtte av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten arbeid

les mer
«Mission impossible»

«Mission impossible»

Vi henter opp igjen videoen med Kim Daniel som virkelig har lært å kjøre truck på Songvaar Vekst AS.

les mer

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This