AFT

Arbeids Forberedende Trening

Arbeidsforberedende Trening (AFT) skal gi den enkelte jobbsøker arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring med hovedmål å komme tilbake til arbeidslivet. En egen veileder følger jobbsøker gjennom hele prosessen.

På Songvaar jobbes det etter Supported Employment (SE) hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Deltaker er aktiv i egen prosess og jobber tett med veileder på veien mot karrieremålet.

Tiltaket inneholder:

  • Avklaring og kartlegging av egne yrkesmål.
  • Karriereveiledning.
  • Kartlegging av behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid. Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening internt og/eller eksternt.
  • Arbeidstrening i ordinær virksomhet innen 4 måneder.
  • Aktivt jobbsøk med veiledning

Hvem kan delta?
Deltakerne i AFT er i alderen 18-65 år, med en overvekt av deltakere under 30 år.

Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer som av ulike grunner trenger oppfølging og veiledning for å komme inn i, eller tilbake til arbeidslivet eller utdanning.

I en arbeidstrening kan man prøve ut hvilke arbeidsoppgaver man mestrer og trives med, og få relevant kompetanse og erfaring. Vi jobber tett med deltaker og arbeidsgiver slik at man får den oppfølgingen som det er behov for.

Varighet
Tiltaket kan vare i 1 år, med mulighet for forlengelse.

  • Kan unntaksvis forlenges med ytterligere 1 år for deltakere som gjennomfører formell opplæring med sikte på formell kompetanse.

Nyttig å vite
Deltakerne vil ikke ha ansettelsesforhold eller på noen annen måte påføre deres bedrift økonomiske kostander, evt. utover påkrevet uniform evt. verneutstyr.
Heller ikke ligger det noen forventning at bedriftene har forpliktelse til å gi deltakerne ordinær ansettelse etter endt avtaleperiode.
Songvaars veileder sørger for god oppfølging av bedrift og deltaker gjennom hele praksisperioden.
Vi er opptatt av at det skal være et lønnsomt og bærekraftig samarbeid for alle parter.
Arbeidspraksisen kan avsluttes hvis det ikke lenger er aktuelt.

Ta kontakt med oss om du vil ha mer informasjon om hvordan dere kan være med å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.

Veileder AFT:
Hanne Fosseli
E-post: hanne@songvaar.no
Telefon: 918 94 844

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This