Portage

Veiledning til tidlig stimulering - PORTAGE

PORTAGE – materialet er et hjelpemiddel tenkt for å hjelpe barn med spesielle behov og deres familier. Opplegget skal tilpasses barnet og familien – ikke omvendt.

En bør fortsatt se på «Arbeidskortene» som en idebank hvor en kan finne forslag til tiltak. Kortene er ikke ment å være et opplegg som man må følge. En kan bruke «Arbeidskortene» når en står fast eller en føler en trenger en ny vinkling av arbeidet med barn som trenger spesielt tilrettelagte opplegg.

Vi håper fortsatt «PORTAGE veiledning til tidlig stimulering» vil være et nyttig verktøy for pedagoger som arbeider med mennesker hvor utvikling og tilrettelegging av tiltak ligger innen området 0-6/7 år. Når en bruker «Sjekkliste» og «Arbeidskort» i arbeidet med mennesker som har levd lenger, må en huske på at de har andre livsarenaer og livserfaringer som gjør at grunnideene kan brukes, men trening og opplegg må utformes etter den enkeltes behov.

Viser alle 4 resultater