Læremidler

Her finner du læremidler og kartleggingsmateriell til bruk i skoler, barnehager, PPT og i hjemmet. 

Songvaar Vekst har i dag samarbeid med flere læringsmiljøer i Norge og med Oxford University for utvikling og tilpasning av læremidler til bruk i Norge.
De siste årene har bedriften også vært med i utvikling av nye læremidler sammen med Statped.

 

Numicon

Numicon matematikk konsept har tatt et steg videre. Konseptet er overtatt av Oxford University Press som skal videreutvikle systemet til nye høyder.

ADDES

Idèperm for AD/HD. Hva gjør en når…. ? Idèperm til hjelp i arbeidet med elever som har konsentrasjonsvansker.

LIMM

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker.

TEACCH

TEACCH – Strukturert opplæring av autister og språksvake barn og voksne.

PORTAGE

Veiledning til tidlig stimulering – PORTAGE

ANDRE LÆREMIDLER

Her finner du læremidler og kartleggingsmateriell til bruk i skoler og barnehager. Noe av materiellet er spesielt utviklet for læresvake.

Share This