Læremidler

Her finner du læremidler og kartleggingsmateriell til bruk i skoler, barnehager, PPT og i hjemmet. 

Songvaar Vekst har i dag samarbeid med flere læringsmiljøer i Norge og med Oxford University for utvikling og tilpasning av læremidler til bruk i Norge.
De siste årene har bedriften også vært med i utvikling av nye læremidler sammen med Statped.

 

Numicon

Numicon matematikk program er i stadig utvikling. Her finner du produktene og informasjon om de. 

ADDES

Idèperm for AD/HD. Hva gjør en når…. ? Idèperm til hjelp i arbeidet med elever som har konsentrasjonsvansker.

LIMM

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker.

TEACCH

TEACCH – Strukturert opplæring av autister og språksvake barn og voksne.

PORTAGE

Veiledning til tidlig stimulering – PORTAGE

ANDRE LÆREMIDLER

Her finner du læremidler og kartleggingsmateriell til bruk i skoler og barnehager. Noe av materiellet er spesielt utviklet for læresvake.

Share This