LIMM

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker

LIMM er utviklet av tre spesialpedagoger ved Langemyr skole og ressurs-senter med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

LIMM er en læremiddelpakke som er utviklet for å fremme leseforståelse. LIMM er primært utviklet for elever med autismespekterforstyrrelser, men kan brukes overfor elever med andre tilstander og diagnoser. LIMM er utviklet med fokus på forståelse og bygger på prinsippet om at lesing skal være meningsfylt fra første bokstav og ord som eleven leser.

Andre som bruker LIMM kan du finne i facebook gruppen her: Vi som bruker LIMM  (Songvaar Vekst AS har ikke tilknytning eller ansvar for innhold i denne gruppen.)

Link til maler og annet materiell finner du her

Teoridelen i LIMM gir en innføring i forståelsesvanskene knyttet til autismespekter-forstyrrelser, med vekt på utfordringer som kan komme i leseopplæring. Teoridelen gir et godt grunnlag for å forstå hvilke særtrekk som er knyttet til autistisk tenkning og hvordan disse kan møtes. Teoridelen er oppdatert i 2023.

LIMM består av to metodiske deler: Del 1 er metodisk og systematisk oppbygd begynneropplæring i lesing. Denne delen består av en lærerveiledning og en materiellpakke som hjelper eleven og personalet til å knytte mening og forståelse til bokstaver, ord og enkle setninger.

Del 2 er beregnet for elever som kan avkode, men som sliter med å forstå budskapet i en tekst. Denne delen legger vekt på tilrettelegging av tekster og egnede læringsstrategier. Delen består av en lærerveiledning med mange ideer og eksempler for tilrettelegging av tekster. LIMM baserer seg i stor grad på bruk av digitale hjelpemidler og samtlige maler både til del 1 og 2 kan lastes ned direkte fra LIMMs nettsider.

Viser alle 6 resultater