LIMM

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker

LIMM er utviklet av tre spesialpedagoger ved Langemyr skole og ressurs-senter med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Elisabeth Lund Andersen, Hanne Sellæg og Halvard Haslekås. LIMM er en læremiddelpakke som er utviklet for å fremme leseforståelse. LIMM er primært utviklet for elever med autismespekterforstyrrelser, men kan brukes overfor elever med andre tilstander og diagnoser. LIMM er utviklet med fokus på forståelse og bygger på prinsippet om at lesing skal være meningsfylt fra første bokstav og ord som eleven leser. Teoridelen i LIMM gir en grundig innføring i forståelsesvanskene knyttet til autismespekter-forstyrrelser og hvilke konsekvenser disse vanskene får for leseforståelsen. LIMM består av to metodiske deler: Del 1 er metodisk og systematisk oppbygd begynneropplæring i lesing. Denne delen består av en lærerveiledning og en omfattende materiellpakke som hjelper eleven og personalet til å knytte mening og forståelse til bokstaver, ord og enkle setninger. Del 2 er beregnet for elever som kan avkode, men som sliter med å forstå budskapet i en tekst. Denne delen legger vekt på tilrettelegging av tekster og egnede læringsstrategier. Delen består av en lærerveiledning med mange ideer og eksempler og datamaler for tilrettelegging av tekster. LIMM baserer seg i stor grad på bruk av data og samtlige maler både til del 1 og 2 kan lastes ned direkte fra LIMMs nettsider ved hjelp av en kode som følger med materiellpakken. Vedlagt materiellet er borrelås som er nødvendig for å benytte alt materiell i materiellpakken. Senere vil det være nødvendig.

Link til maler og annet materiell finner du her

Viser alle 6 resultater