Vi får mennesker til å vokse videre

Vårt formål

 

Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for NAV sine skjermede tiltak og
andre tiltak. Selskapet skal bidra til utvikling og vekst av enkeltmenneskets livskvalitet.
Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos ansatte og tjenestemottakere
gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig
drift og utvikling, til det beste for våre ansatte.

VÅR VISJON:

Vi får mennesker til å vokse videre…

Songvaar sitt arbeid bygger på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er det som innvirker mest på måten vi møter og behandler mennesker på.

 

 VÅRE VERDIER:

 

Verdifull: Vi er verdifulle som medmennesker – Songvaar er verdifull for lokalmiljøet.

 

Engasjert: Vi engasjerer oss i mennesker vi omgås og arbeidsoppgavene vi utfører for våre kunder.

Smidig: Vi er tilpassingsdyktige, rause og effektive.

 

 

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This