Vi får mennesker til å vokse videre

Vårt formål

Vårt formål er å drive praktisk opplæring gjennom produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid, som bidrar til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes arbeidstaker, og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst.

Gjennom arbeid skal en søke å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Det er et overordnet mål at selskapet skal arbeide for at våre ansatte opplever økt livskvalitet.

Vi gjennomfører for tiden følgende tiltak:

  • Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). I VTA har vi idag 18 tiltaksplasser fordelt på 21 verdifulle medarbeidere.
  • Arbeids Forberedende Trening (AFT). Vi har 5 tiltaksplasser.

 

Selskapet drives med utgangspunkt i NAV sine tiltak, og knytter seg opp til de til enhver tid gjeldene forskrifter og kravspesifikasjoner som gjelder for NAVs tiltaksleverandører av skjermede tiltak (skjermet for anbudsutsetting).

 

VÅR VISJON:

Vi får mennesker til å vokse videre..

 

Songvaar sitt arbeid bygger på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er det som innvirker mest på måten vi møter og behandler mennesker på.

 

 VÅRE VERDIER:

 

Verdifull: Vi er verdifulle som medmennesker – Songvaar er verdifull for lokalmiljøet.

 

Engasjert: Vi engasjerer oss i mennesker vi omgås og arbeidsoppgavene vi utfører for våre kunder.

 

Smidig: Vi er tilpassingsdyktige, rause og effektive.

 

 

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This