Personalgruppen

Kjetil Olsen

Daglig leder

Tlf: 907 60 023

kjetil@songvaar.no

Cecilie Sommerland

Administrasjons- og kvalitetsleder

Cecilie jobber med de administrative og økonomiske oppgavene på Songvaar.

Tlf: 994 73 307

cecilie@songvaar.no

Hanne Fosseli

Veileder AFT

Hanne er veileder i tiltaket AFT. Hun hjelper  mennesker på vei mot ordinært arbeid.

Tlf: 918 94 844

hanne@songvaar.no

Tine Vatne

Veileder

Tine drifter post og trykkeriavdelingen. Hun arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

Tlf: 908 04 710

tine@songvaar.no

Maryann Skaar

Veileder

Maryann drifter pakkeavdelingen. Hun arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

Tlf: 907 94 590

maryann@songvaar.no

Magne Charles Nilsen

Arbeidsleder

Magne Charles er arbeidsleder og ansvarlig for verkstedet. Han arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

Tlf: 908 32 524

magne@songvaar.no

Mads Alex Holst-Try

Veileder i VTA

Tlf: 932 34 838

mads@songvaar.no

Styret i Songvaar Vekst AS

Arild Ernst Berge, styreleder.

Åse Ragnhild Røsstad Severinsen, styrenestleder.

Åse Førland Velle, styremedlem.

Bjørn Ståle Erland, styremedlem.

Gerhard Aamodt, styremedlem.

Cecilie Sommerland, styremedlem, ansattes representant.

Anne Christin Høyem, vara.

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This