Motorisk utvikling

Veiledning til motorisk utvikling 0 - 2 år.

Original utgave (UK): Mollie White, Chris Bungay og Helen Gabriel Tilpasset og utviklet fra «Portage veiledning til tidlig stimulering» ( © CESA 5, Portage, Wisconsin) Oversatt av Audhild Nonslid Sørlandet kompetansesenter. Programmet vil kartlegge bevegelsesprofilen til hvert enkelt barn og avdekke om et barn har spesifikke motorikk vansker som skal diskuteres med relevant terapeut.

Veiledning til motorisk utvikling har som mål å gi et rammeverk for samarbeid mellom foreldre, fagfolk og alle som er opptatt av å fremme bevegelsesutvikling hos små barn. Materiellet er ikke tenkt som et redskap som skal erstatte den hjelp og de råd som er tilgjengelige gjennom ergoterapi- og fysioterapitjenestene. Det er viktig at bevegelsesprofilen til hvert enkelt barn som allerede er kjent hos disse tjenestene, eller om det er mistanke om at et barn har spesifikke motorikkvansker, skal diskuteres med en relevant terapeut. Et slikt problem kan bety at visse aktiviteter ikke vil fremme barnets individuelle bevegelsesutvikling.

Kontakt med ergoterapi- og fysioterapitjenester kan du få formidlet gjennom hjemkommunen, Habiliteringstjenesten for barn og unge, kompetansesenter o.a.

Viser alle 4 resultater