Nyhetsmail januar-mars 2021

Nyhetsmail januar-mars 2021

Det nye året, 2021 er godt i gang, og også dette året har vi fortsatt arbeidet med å sette oss nye mål, jobbe med kontinuerlig forbedring av tjenestene vi leverer og utvikle oss videre for å fortsatt kunne tilby varer og tjenester av høy kvalitet.

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst oktober-desember 2020.

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst oktober-desember 2020.

Siden forrige nyhetsmail har det som vanlig vært nok å holde på med for alle på huset. 2020 ble ikke slik noen hadde tenkt, men på tross av dette har vi på Songvaar hatt et godt år. Vi har sett at alle på huset har verdiene våre: Verdifull, Engasjert og Smidig, med seg i arbeidsdagen. Dette er noe som har vært ekstra viktig i år, og ført til at vi har oppnådd mål vi har satt oss, og ikke minst holdt på det gode humøret i et annerledes år😊

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst august-september 2020.

Nyhetsmail fra Songvaar Vekst august-september 2020.

På Songvaar er vi på full fart inn i høsten og ser frem til et innholdsrikt halvår. Noe av det som skjer her på huset denne høsten er resertifisering i Equass,
og oppstart av nytt kurs innen personlig økonomi for VTA. Fine og travle arbeidsdager fylt med godt humør, kunnskapspåfyll og som vanlig, full produksjon av varer til våre kunder.

Nyhetsbrev fra Songvaar Vekst juni- juli 2020

Nyhetsbrev fra Songvaar Vekst juni- juli 2020

Nå står vi på trappen inn til sommerferie og stenger dørene på fredag denne uken etter en annerledes vår. Vi ser frem til ferie, men også til å komme tilbake på jobb mandag 3 august. God sommer!

Songvaar Vekst AS – Årsberetning 2019

Songvaar Vekst AS – Årsberetning 2019

Virksomhetens art og hvor den drives, Songvaar Vekst AS er i 2019 eiet av Søgne kommune. Virksomhetsområdet til bedriften er sysselsetting av yrkeshemmede, arbeidsrelaterte kurs samt trening og attføring av yrkeshemmede til ordinært arbeid.

Nyhetsbrev fra Songvaar Vekst april-mai 2020

Nyhetsbrev fra Songvaar Vekst april-mai 2020

Det har på Songvaar, som mange andre bedrifter, vært store endringer i arbeidshverdagen den siste tiden.Det vi har erfart er at alle ansatte på Songvaar jobber etter våre verdier: Verdifull, Engasjert og Smidig.

Share This