Å introdusere Numicon i barnehagen. Veiledning

kr 599

Veiledningen inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske utvikling i barnehagealder.

Produktnummer: 34298 Kategorier: ,

Beskrivelse

Å introdusere Numicon i barnehagen.

Veiledning 

Denne veiledningen inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske utvikling i barnehagealder.

Aktivitetene er organisert under ulike temaer. I tillegg gir veiledningen eksempler på spørsmål som kan danne utgangspunkt for eksperimentering og matematiske samtaler med barn.

Gjennom handlinger og samtaler skaper barn og voksne mening sammen, og utvikler forståelse på nye områder. Dette er det som menes med Numicontilnærmingen.

Aktivitetene og de matematiske områdene i denne veiledningen gir et godt grunnlag for kunnskap om tall som Numicon Grunnsett, vare nr. 34240, bygger videre på.

 

For hele settet, inkludert materiell se vare nr. 34259.