TEACCH

TEACCH - Strukturert opplæring av autister og språksvake barn og voksne.

Idè: Synnøve Løge. Formgiving: Geirulv Ulland. TEACCH står for Treatment and Education of Autisti and Communication handicapped CHildren. TEACCH-metodikken er utviklet ved University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A. Eric Schopler og Gary Mesibov har vært sentrale personer i dette aibeidet.

De siste 10-15 år har den spredd seg til Europa – først til Nederland og Belgia og så til Danmark. Metodikken bygger på nyere forskningsresultat om atuisme. Den viser seg å være egnet også i forhold til andre språksvake barn og voksne.

Metodikken er bygget opp omkring og har sitt utgarigspurlt i særtrekk hos autister. Målet er å kunne lage et undervisningsopplegg som møter nettopp denne gruppen på en god og funksjonell måte.

For å forstå TEACCH-metodikkens oppbygging, er det derfor en forutsetning å kjenne til noen av autistenses viktigste særtrekk.

Viser alle 9 resultater