Våre Tiltak

Songvaar Vekst AS er en av landets 230 vekstbedrifter. Vekst bedrifter har som formål å gi mennesker med ulike behov muligheten til å komme i arbeid.

 

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

Har du en uførepensjon og et ønske om å arbeide, men ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet kan Varig tilrettelagt arbeid (VTA) være noe for deg.

Gjennom tiltaket VTA tilbyr vi tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Arbeidsoppgavene skal tilpasses den enkelte arbeidstaker.

Ønsker du å søke gjøres det via NAV. Ved ansettelse vil du få en vanlig ansettelseskontrakt i tråd med Arbeidsmiljøloven, og med en prøvetid på 6 måneder.

Som VTA ansatt vil du få en bonuslønn pr arbeidende time i tillegg til din uførepensjon fra NAV.  I tråd med de krav NAV stiller skal vi jobbe mot overgang til ordinært arbeid for arbeidstakere som ønsker det. Det er også mulighet for hospitering i eksterne bedrifter.

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV kontor.

 

ARBEIDS FORBEREDENDE TRENING (AFT)

Songvaar Vekst AS tilbyr Arbeids forberedende trening (AFT). Et tiltak for deg som er usikker på egne jobb muligheter, trenger hjelp for å komme ut i arbeid eller i utdanning. Arbeidstrening skal ta utgangspunkt i, og tilpasses dine yrkesmål, interesser og ferdigheter. Det skal gis stort rom for individuell tilpasning

Tiltaket inneholder:

  • Avklaring  og kartlegging av egne yrkesmål.
  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid.
  • Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening internt og/eller eksternt.
  • Arbeidstrening i ordinær virksomhet innen 4 måneder.
  • Aktivt jobbsøk med veiledning

 

Gjennom arbeidsutprøving og arbeidstrening skal du få økt dine ferdigheter, få arbeidslivsforståelse, arbeidserfaring og trening på sosiale relasjoner på arbeidsplassen. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Hvem kan delta?

Du kan få tilbud om AFT hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt og har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i arbeid.

Varighet

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år. Når du er deltaker på  AFT er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren.

 

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold – for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger,  beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til annen stønad.

 

Hvordan søke?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Du og NAV-veilederen vil i fellesskap vurdere om  AFT er noe for deg.  NAV-veilederen kan søke deg inn på tiltaket.

 

 

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This