Numicon – Grunnsett. Veiledning og materiell

kr 3299

Materiellet er beregnet for barn i barnehagealder eller de første skoleår.

Grunnsettet inneholder lærerveiledning og materiell.

Produktnummer: 34240 Kategori:

Beskrivelse

Materialet er beregnet for de eldste barna i barnehagen og elever i de første skoleårene. Grunnsettet inneholder viktige grunnleggende begreper og strategier som også kan være en god oppstart for eldre elever.

Materialet gir læreren praktiske aktiviteter som kan legge grunnlaget for elevers forståelse av tall og sammenhenger mellom tall. Elever opplever de fargerike Numicon tallformer som motiverende. Veiledningen beskriver Numicontilnærmingen med planlegging, progresjon og kartlegging. Veiledningen inneholder også 14 godt illustrerte aktivitetskort med kopieringsoriginaler. Aktivitetene kan hjelpe elevene å lære fargene og gjenkjenne mønstrene i Numicon, tallverdier, rekkefølgen av tallverdiene og begynne med praktisk addisjon og subtraksjon.

Innholdet i settet:

 • Lærerveiledning
 • 14 Aktivitetskort
 • Kopieringsoriginaler
 • Planlegging og progresjon
 • Kartlegging

Materiell:

 • Varenr. 34277. Fargede plugger 160stk
 • Varenr: 34286 Numicon tallformer 160stk
 • Varenr: 34291 Aktivitetskort 12 stk
 • Varenr: 34276 Bilde overlegg for grunnbrett 6 stk
 • Varenr: 34281 Grunnbrett 2 stk
 • Varenr: 34283 Spinner 2 stk
 • Varenr: 34290 Lærerveiledning 1 stk
 • Varenr: 34260 Talllinje for vegg 1 stk
 • Varenr 34279 Følepose 1 stk
 • Varenr: 34280 Magnettape 1 stk
 • Kopieringsorginaler