På tale om tale – Bakgrunn

kr 329

Boken gir et innblikk i oppfatninger om tale og taleutvikling,

introduserende beskrivelser av taledannelse,

samt noen øvelser for å øve selv.

 

Produktnummer: 34375 Kategorier: ,

Beskrivelse

På tale om tale er en oversatt og bearbeidet utgave av den svenske forskningsrapporten «Samtal om tal». Rapporten er skrevet av Irene Johansson og Karin Bengtsson. Kirstin Bergem ved Sørlandet kompetansesenter har lagt stoffet til rette for norske forhold

Karlstad-modellens forfatter professor Irene Johansson har, sammen med fil.dr Karin Bengtsson utført et forsknings- og utviklingsarbeide som resulterte i rapporten «Samtal om tal» og til utvikling av mutterplaten.
Dette handler om den pedagogiske bruken av mutterplaten som er en ganeplate. Denne platen er et redskap i stimulering til utvikling av taleferdigheter gjennom bevisstgjøring av ulike egenskaper ved språklydene.

På tale om tale – Bakgrunn for bruk av Ganeplater i taleutviklingen

Boken er en bearbeiding av en svensk forskningsrapport og gir et innblikk i oppfatninger om tale og taleutvikling, Forskningsrapporten forklares med øvelser og materiell som er brukt sammen med ganeplate.

Boken gir et innblikk i oppfatninger om tale og taleutvikling, introduserende beskrivelser av taledannelse samt noen øvelser for å øve selv. Boka gjør ikke krav på å dekke det hele, men skal ses på som et eksempel på hvordan en kan betrakte tale og taleutvikling.
I et appendiks til første del finnes en ordliste med ordforklaringer over vanlige begrep innenfor dette området.

På tale om tale, Bakgrunn er en del av På tale om tale, Komplett. Vare nr 34378