På tale om tale

På tale om tale er en oversatt og bearbeidet utgave av den svenske forskningsrapporten «Samtal om tal». Rapporten er skrevet av Irene Johansson og Karin Bengtsson. Kirstin Bergem ved Sørlandet kompetansesenter har lagt stoffet til rette for norske forhold.

Karlstad-modellens forfatter professor Irene Johansson har, sammen med fil.dr Karin Bengtsson utført et forsknings- og utviklingsarbeide som resulterte i rapporten «Samtal om tal» og til utvikling av mutterplaten.
Dette handler om den pedagogiske bruken av mutterplaten som er en ganeplate. Denne platen er et redskap i stimulering til utvikling av taleferdigheter gjennom bevisstgjøring av ulike egenskaper ved språklydene.

Viser alle 4 resultater