Numicon grunnsett

Numicon matematikk konsept har tatt et steg videre. Konseptet er overtatt av Oxford University Press som skal videreutvikle systemet til nye høyder.

Matematikklæring med Numiconmateriellet

Numicon LTD i England startet opp utviklingen av Numiconprogrammet. Oxford University Press, som er en del av Oxford University, har nå overtatt programmet og utvikler det videre.

I Norge startet arbeidet med Numicon opp tidlig på 2000-tallet. Fagpersoner fra flere miljøer påbegynte en oversettelse og tilpasning av materiellet til norske forhold. Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til å videreutvikle Numiconprogrammet slik at det de siste årene har kommet flere norske tilrettelagte produkter.

Numiconprogrammet starter i barnehagen, og følges opp av et Grunnsett som gir den første innføringen ved skolestart. Deretter er programmet utvidet med Sett 1, Sett 2 og Sett 3.

For opplæring en-til- en anbefales å starte med Enbruker Numicon Grunnsett. For grupper uavhengig av alder i skolen anbefales det alltid å starte med Grunnsettet.

Viser alle 9 resultater