På tale om tale – Forslag til øvelser

kr 289

Beskrivelse av øvelser og bruk av materiellet

 

Produktnummer: 34376 Kategorier: ,

Beskrivelse

På tale om tale er en oversatt og bearbeidet utgave av den svenske forskningsrapporten «Samtal om tal». Rapporten er skrevet av Irene Johansson og Karin Bengtsson. Kirstin Bergem ved Sørlandet kompetansesenter har lagt stoffet til rette for norske forhold

Karlstad-modellens forfatter professor Irene Johansson har, sammen med fil.dr Karin Bengtsson utført et forsknings- og utviklingsarbeide som resulterte i rapporten «Samtal om tal» og til utvikling av mutterplaten.
Dette handler om den pedagogiske bruken av mutterplaten som er en ganeplate. Denne platen er et redskap i stimulering til utvikling av taleferdigheter gjennom bevisstgjøring av ulike egenskaper ved språklydene.

På tale om tale – Forslag til øvelser

Beskrivelse av øvelser og bruk av materiellet

Den måten vi har valgt å presentere øvelser og materiell på, er et forsøk på å systematisere og tydeliggjøre prosesser, som naturligvis er mer kompliserte enn det som fremgår av en enkel tekst. Øvelsesforslagene skal ikke følges slavisk, men brukes fornuftig ut i fra prinsippet om individualisering. Hver øvelse skal tilpasses i forhold til individets interesse, situasjon og forutsetninger både i tid, mengde og innhold.

Å trene tale tar tid. Det er den langsiktige planleggingen som gjelder ved taletrening, og det er hensynet til barnets, den unges eller den voksnes totale livsverden som setter rammer og gir forutsetninger for en framgangsrik taletrening.

På tale om tale, Forslag er en del av På tale om tale, Komplett, vare nr. 34378