LIMM – Komplett

kr 2480

Denne pakken inneholder:

  • Teoriperm (Varenr. 34381)
  • Startpakke med materiell (Varenr. 34382)

LIMM er revidert og oppdatert januar 2024.

Produktnummer: 34380 Kategori:

Beskrivelse

LIMM Komplett inneholder:

  • Teoriperm (Varenr. 34381)
  • Startpakke med materiell (Varenr. 34382)

Link til maler og annet materiell finner du her

 

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker. LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunnskunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

LIMM legger vekt på elevens motivasjon for å tilegne seg innholdet i en tekst. Det er en forutsetning for å oppnå læring at elevens forståelsesvanske tas på alvor, og at det brukes strategier som eleven har forutsetning for å mestre.

LIMM legger vekt på forutsigbarhet, tydelighet og oversiktlighet.
LIMM er en læremiddelpakke som har som målsetting å fremme leseforståelse. Materiellet rettes mot elever med forståelsesvansker, og er primært utviklet med tanke på elever med autismespekter forstyrrelser (ASF) eller tilgrensende tilstander. Materiellet er også i noen grad prøvd ut av elever med andre diagnoser som Downs syndrom, døvhet og generell utviklingshemming.

Materiellet kan brukes i sine ulike deler både i gruppesituasjoner og i ene-opplæring, og tenkes være et bidrag innen tilpasset opplæring.
LIMM er ikke et fullstendig leseverk, men tenkes å være et supplement til andre leseverk.