LIMM – Startpakke materiell

kr 1,290.00

LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunnskunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

Varenummer: 34382 Kategori:

Beskrivelse

 

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker. LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunnskunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

LIMM legger vekt på elevens motivasjon for å tilegne seg innholdet i en tekst. Det er en forutsetning for å oppnå læring at elevens forståelsesvanske tas på alvor, og at det brukes strategier som eleven har forutsetning for å mestre. LIMM legger vekt på forutsigbarhet, tydelighet og oversiktlighet.

LIMM er en læremiddelpakke som har som målsetting å fremme leseforståelse. Materiellet rettes mot elever med forståelsesvansker, og er primært utviklet med tanke på elever med autismespekter forstyrrelser (ASF) eller tilgrensende tilstander. Materiellet er også i noen grad prøvd ut av elever med andre diagnoser som Downs syndrom, døvhet og generell utviklingshemming.

Materiellet kan brukes i sine ulike deler både i gruppesituasjoner og i ene-opplæring, og tenkes være et bidrag innen tilpasset opplæring.

LIMM er ikke et fullstendig leseverk, men tenkes å være et supplement til andre leseverk.