LIMM – Startpakke materiell

kr 1490

LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunnskunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

Produktnummer: 34382 Kategori:

 

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker. LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunnskunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

Link til maler og annet materiell finner du her

LIMM legger vekt på elevens motivasjon for å tilegne seg innholdet i en tekst. Det er en forutsetning for å oppnå læring at elevens forståelsesvanske tas på alvor, og at det brukes strategier som eleven har forutsetning for å mestre. LIMM legger vekt på forutsigbarhet, tydelighet og oversiktlighet.

LIMM er en læremiddelpakke som har som målsetting å fremme leseforståelse. Materiellet rettes mot elever med forståelsesvansker, og er primært utviklet med tanke på elever med autismespekter forstyrrelser (ASF) eller tilgrensende tilstander. Materiellet er også i noen grad prøvd ut av elever med andre diagnoser som Downs syndrom, døvhet og generell utviklingshemming.

Materiellet kan brukes i sine ulike deler både i gruppesituasjoner og i ene-opplæring, og tenkes være et bidrag innen tilpasset opplæring.

LIMM er ikke et fullstendig leseverk, men tenkes å være et supplement til andre leseverk.