Opplæring av barn med Down syndrom

kr 159

Gjøre læreplanen tilgjegelig – Differensieringsstrategier for elever med Down syndrom.

Produktnummer: 34161 Kategori:

Beskrivelse

Gjøre læreplanen tilgjengelig – Differensieringsstrategier for elever med Down syndrom.

Differensiering av læreplanen setter elever med Down syndrom i stand til å delta i læringsaktiviteter sammen med vanlige elever, og å ha fremgang på alle utviklingsområder, slik alle elever har, med den samme læreplanen som guide.

Redaktør: Sue Buckley og Gillian Bird. Redaktør for norsk utgave er Terje Bjelland.

Med differensiering mener forfatterne å gjøre endringer, eller tilpasninger, fra små til store tilpasninger. Dette gjør elevene i stand til å lære fra skolens læreplan, tilpasset sin aldersgruppe, sammen med sine klassekamerater i en inkluderende skole.

Læreplaner i hvert land er forskjellige, men alle er utviklet med tanke på barns opplæringsbehov, til å utvikle dem sosialt og faglig, slik at de kan fungere som medlemmer i samfunnet. I hvert land er nok læreplanen for alle barn den beste guiden, også i opplæringen av flertallet av elever med Down syndrom i alle aldre, under forutsetning av at læreplanen brukes fleksibelt og kan differensieres.

Et mindretall blandt elevene med særlige behov kan dra fordel av at en reduserer bredden i læreplanen, noe som gjør den mer fokusert på å møte deres høyst spesifikke opplæringsbehov.