Lesing og skriving 0 – 5 år

kr 179

Dette heftet er beregnet for barn med Down syndrom i alderen 0 – 5 år.
Heftet er ment å være et forslag til hjelp for foreldre og lærere.

Tomt på lager

Produktnummer: 34170 Kategori:

Beskrivelse

Lesing og skriving 0 – 5 år

Dette heftet er beregnet for barn med Down syndrom i alderen 0 – 5 år.
Heftet er ment å være et forslag til hjelp for foreldre og lærere.

Heftet er skrevet av Gillian Bird og Sue Buckley, og oversatt av Terje Bjelland

Lesing og skriving er nyttige ferdigheter i dagliglivet. De letter hverdagen og åpner tilgang til en litterær verden.

For barn med Down syndrom er ferdighetene nyttige redskaper for å lære språk og tale, og for å stimulere deres kognitive utvikling.

Lesing og skriving kan være en støtte for kommunikasjonen og de gir barn større selvstendighet. Disse ferdighetene legger også forholdene bedre til rette for en god skolegang, og kan gi bedret læring over hele læreplanfeltet.

Denne modulen forklarer hvordan språk og lesing/skriving kan virke sammen for å fremme utvikling hos barn med Down syndrom. Heftet gir veiledning om læringsmåter og om hvilke forventninger man kan ha. Det vises også eksempler på oppgaver som barn har gjort.

Heftet er ment å være et forslag til hjelp for foreldre og lærere, og viser eksempler på hvordan man kan inkludere barn i lese-/skriveprogrammer. Det legges spesiell vekt på særskilte områder som språk, tale og utvikling av minnefunksjonen.