Utvikling av språk og leseferdigheter hos barn med Down Syndrom

kr 319

Hefte om Utvikling av språk og leseferdigheter hos barn med Down Syndrom,

basert på Portsmouth Down’s syndrom prosjektet

Produktnummer: 34160 Kategori:

Beskrivelse

Utvikling av språk og leseferdigheter hos barn med Down Syndrom

Heftet er utarbeidet av Sue Buckley, Maggie Emslie, Gilly Haselgrave, Pat Leprovst og Gillian Bird. Oversatt til norsk av Margrethe Formo.

 

Historien til hefte om: Utvikling av språk og leseferdigheter hos barn med Down Syndrom.

Portsmouth Down’s syndrom prosjektet kom i stand i 1980 som et direkte resultat av et brev jeg mottok fra en far til ei ung jente med Down’s syndrom. Leslie Duffen skrev til meg om framgangen som hans datter Sara hadde gjort, og spesielt om hvordan hun hadde lært å lære å lese på et svært tidlig tidspunkt.
Saras framgang da hun var tolv år gammel var virkelig oppsiktsvekkende. Hun hadde et mye bedre språknivå enn de fleste barn med Down’s syndrom noen gang oppnår og hun både leste og skrev godt. På den tiden fikk hun sin opplæring i den lokale ungdomsskolen.

Leslie var sikker på at Sara’s språkferdigheter var et resultat av at han hadde lært henne å lese fra hun var tre år gammel og at andre barn også kunne ha nytte av samme undervisningsmetode. Han håpet han kunne finne en psykolog som var villig til å påta seg en undersøkelse med en gruppe barn med Down’s syndrom for å se om hans ideer medførte riktighet.

Jeg leste Leslie’s beskrivelse av Sara’s utvikling med stor interesse. Sara startet med lesing allerede da hun var tre år, og lærte fort et ordforråd på mange ordbilder. I seg selv var dette bemerkelsesverdig, men jeg ble enda mer fasinert av Leslie’s hypotese om at at Sara’s forståelse og bruk av det talte språk hadde utviklet seg ut fra hennes lesing. Ut fra sine observasjoner var han sikker på at at hun lærte å forstå og bruke de ordene hun så på trykk mye raskere enn de hun bare hørte.