– Årets viktigste frokost

– Årets viktigste frokost

av Nicolai Prebensen – n247.no – NTNU-rapporten «Overgang skole arbeid for elever med utviklingshemning» sier at åtte av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten arbeid. Bare i denne gruppen alene er det altså en massiv arbeidsledighet. Andre grupper...
– Denne bedriften er viktig for hele samfunnet

– Denne bedriften er viktig for hele samfunnet

Av  Nicolai Prebensen – n247.no – Arbeidsmodellen til Songvaar er spennende. Bedriften gir verdifullt arbeid til arbeidstakerne og ikke minst er den viktig for samfunnet rundt. Den er nyttig og gir mange en meningsfull hverdag, sa stortingsrepresentant Jon...
«Mission impossible»

«Mission impossible»

  Vi henter opp igjen videoen med Kim Daniel som virkelig har lært å kjøre truck på Songvaar Vekst AS. Nå vil 25-åringen ut i arbeidsmarkedet, et sted hvor de trenger en dyktig truckfører. Stabelen med treverk er 5,8 meter bred, porten 3,5. Likevel klarer Kim...