Cecilie Sommerland, Øystein Sangesland, Hilde Mortensen og selvsagt Johnny ved Songvaar inviterer til «Årets viktigste frokost» i Kristiansand fredag. (Foto: Nicolai Prebensen)

av Nicolai Prebensen – n247.no

– NTNU-rapporten «Overgang skole arbeid for elever med utviklingshemning» sier at åtte av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten arbeid. Bare i denne gruppen alene er det altså en massiv arbeidsledighet. Andre grupper har også behov for tilrettelagt jobb. I tillegg er det et solid etterslep fordi det er blitt bevilget penger til altfor få jobber over mange år.

– Derfor er det klart at behovet for nye tilrettelagte arbeidsplasser er svært høyt. Vår arbeidsgiverforening ASVL (kronikk under) anslår behovet til å være minst 800 nye jobber per år. Og det er trolig et konservativt anslag, sier Cecilie Sommerland, Hilde Mortensen og Øystein Sangesland ved Songvaar på Linnegrøvann i Søgne.

(Bildet t.h. er fra Songvaar Vekst på Linnegrøvann ved en tidligere anledning).

 

Frokost

De inviterer til «Årets viktigste frokost» i Kristiansand fredag klokken 09.00 – 10.00, krysset Skippergata/Markensgate.

– Det er Songvaar Vekst AS, sammen med Via Partner AS, Blåkors Arbeid og Inkludering, Scan Lamps og KSI AS som ønsker velkommen til arrangementet fredag. Norge er gode på tilrettelagt opplæring i skolen. Men etter endt skolegang sendes mer enn åtte av 10 utviklingshemmede rett ut i arbeidsledighet. Det er våre folkevalgte som sitter med løsningen på problemet. Vårt budskap er enkelt: Vi krever at Stortinget vedtar 100 prosent jobbgaranti for unge utviklingshemmede som kan og vil jobbe, sier de tre til N247 onsdag.

 

– Hele landet

De forteller videre at tilsvarende frokostarrangementer blir avholdt over hele landet denne dagen.

– Vi vet at utviklingshemmede som får tilbud om varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA), opplever bedre livskvalitet enn de som står utenfor. I dag er behovet for VTA-plasser vesentlig større enn tilbudet. I Granavolden-erklæringen går regjeringen inn for å styrke VTA-ordningen. De ønsker en stortingsmelding om hvordan utviklingshemmede kan få oppfylt sine menneskerettigheter.

– Det er bra, men det må gjøres mye mer. Norge investerer tungt i tilrettelagt opplæring, og har ikke råd til å la de samme ungdommene sitte hjemme når skolen er fullført. Det kan ikke vårt samfunn være bekjent av, avslutter de og ønsker velkommen til frokost fredag.

 

Kronikk: (asvl.no)

100 % jobbgaranti til utviklingshemmede!

Hverdagen starter stort sett likt for de fleste av oss. Vi står opp, spiser frokost og gjør oss klare for å dra på jobb. Men dessverre er det ikke slik for alle. For mange stopper likheten ved frokostbordet. Samtidig som arbeidsledigheten i Norge synker, står nemlig hele 85 prosent av unge utviklingshemmede uten arbeid å gå til etter endt skolegang (NTNU 2017).

Det går mot valg. Og mens bomringdebatten raser, har både politikerne og mediene hoppet bukk over saken som de fleste partier setter høyest i sine partiprogrammer – nemlig arbeid til alle! Er det fordi alle er enige? Fordi vi har 3,6 prosent arbeidsledighet og har den høyeste sysselsettingen i hele Europa? Vi har all grunn til å være stolte av lav arbeidsledighet i Norge, men bak de flotte statistikkene skjuler det seg en dyster virkelighet: Mer enn 8 av 10 utviklingshemmede går rett ut i arbeidsledighet når de slutter på skolen. Dette kan ikke Norge være bekjent av – og det haster å gjøre noe med problemet!

Derfor inviterer vi, samtidig med vekstbedrifter over hele landet og ASVL, til årets viktigste frokost den siste uken i august, og vi inviterer både politikere til å spise den med oss. Og når frokosten er spist og politikerne drar videre for å fortsette dagen, skal de ha fått med seg vårt viktige og fullt gjennomførbare krav:
100 prosent jobbgaranti etter endt skolegang for utviklingshemmede som kan og vil arbeide.

Tapte ressurser Dette er en gruppe som både ønsker og har kapasitet til å jobbe og bidra i samfunnet. Problemet er bare at de trenger hjelp til å komme seg i arbeid. Og når statsbudsjettet legges frem, så er det denne gruppen som sitter igjen med svarteper. År etter år etter år. Løsningen på problemet er ikke vanskelig: Det må bevilges flere tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). I dag går ikke regnestykket opp. Årlig går 800 elever med behov for tilrettelagt arbeid ut av skolen. Det tilsvarer antallet varig VTA-plasser som bevilges til alle med dette behovet i hele Norge. Altså blir køen av arbeidsledige utviklingshemmede lenger for hvert år som går!

Det er et stort paradoks at Norge investerer så tungt i utdanning for mennesker med ”ekstra behov”, for så å slippe de samme menneskene ut i en usikker og ensom tilværelse. Mennesker som har vært omgitt av kompetente læringsressurser og et trygt sosialt miljø gjennom hele grunnskolen og videregående skole, blir over natta overlatt til seg selv. De fleste blir sittende hjemme i sofaen. Det er svært uheldig for dem det gjelder, for deres familier og for samfunnet.

 

Samfunnsøkonomisk tap

Dagens praksis er for det første dårlig samfunnsøkonomi. I stedet for at de kan bidra inn i økonomien, betaler vi for at de ikke kan det. Og med langvarig arbeidsledighet følger en rekke andre kostbare konsekvenser. Når man da vet at mennesker i tilrettelagt arbeid skaper verdier for mer enn 1,5 milliarder kroner årlig, er det synd at ikke flere får bidra til å gjøre dette tallet enda høyere.

Men en annen, og minst like viktig, side av dette er den menneskelige verdien av å ha en jobb å gå til. Jobb er en viktig del av det sosiale livet til de fleste, og det bidrar til mestringsfølelse. Man vet også at jo lenger man står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme seg tilbake. Hvis vi gjør det til en hovedregel at utviklingshemmede skal starte voksenlivet som arbeidsledige, så gjør vi det enda vanskeligere for arbeidsføre utviklingshemmede å komme i gang.

Nå haster det å finne en løsning for køene inn mot arbeidslivet blir enda lenger. Det burde være enkelt å finne en ordning som gjør at utviklingshemmede har et sted å gå til når siste skoledag er slutt: 100 prosent jobbgaranti etter endt skolegang for utviklingshemmede som kan og vil arbeide.

 

Referanser:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

 

Det er Cecilie Sommerland og Hilde Mortensen som er ansvarlige for arrangementet sammen med søsterbedriftene i distriktet. Johnny er også alltid på plass. (Foto: Nicolai Prebensen)

Share This