PORTAGE sjekkliste

kr 119

Sjekklisten er et sted hvor en registrerer barnets individuelle framgang ut fra mestring av atferd.
Produktnummer: 34203 Kategori:

Beskrivelse

PORTAGE sjekkliste

Sjekklisten er et sted hvor en registrerer barnets individuelle framgang ut fra mestring av atferd. Fargekodene i sjekklisten passer med fargekodene i hovedkortene. Det er behov for en sjekkliste pr. barn.

PORTAGE – materialet er et hjelpemiddel tenkt for å hjelpe barn med spesielle behov og deres familier. Opplegget skal tilpasses barnet og familien – ikke omvendt.

Vi håper fortsatt «PORTAGE veiledning til tidlig stimulering» vil være et nyttig verktøy for pedagoger som arbeider med mennesker hvor utvikling og tilrettelegging av tiltak ligger innen området 0-6/7 år. Når en bruker «Sjekkliste» og «Arbeidskort» i arbeidet med mennesker som har levd lenger, må en huske på at de har andre livsarenaer og livserfaringer som gjør at grunnideene kan brukes, men trening og opplegg må utformes etter den enkeltes behov.