TEACCH – Innføring i metodikken

kr 169

TEACCH-metodikken har først og fremst bidratt til faglig fremgang og trivsel hos den enkelte elev.

Heftet viser hvordan materiellet i STARTPAKKEN kan benyttes i daglig arbeid med autister og språksvake barn og voksne.

Produktnummer: 34107 Kategori:

Beskrivelse

TEACCH – Innføring i metodikken

TEACCH-metodikken har først og fremst bidratt til faglig fremgang og trivsel hos den enkelte elev. Trivsel viser seg både ved økt mestring og mestringsglede og dermed økt selvtillit, men også ved reduksjon av atferdsproblemer.

1) AutismeInnføringsheftet er inndelt i følgende emner:

2) Autisters særtrekk – pedagogisk utfordring
3) Tilpassa undervisning
4) Strukturert opplæring
5) Jobbesekvens
6) Yrkesopplæring
7) Samarbeid med foreldre

Heftet viser hvordan materiellet i STARTPAKKEN kan benyttes i daglig arbeid med autister og språksvake barn og voksne.

Det er også informasjon om hvordan en kan benytte seg av andre hjelpemidler i dette arbeidet.