Sjekkliste 0 – 2 års program

kr 99

Sjekklisten er et noteringshefte som vil gi dokumentasjon over barnets utvikling.

Programmet vil kartlegge bevegelsesprofilen til hvert enkelt barn og

avdekke om et barn har spesifikke motorikkvansker som skal diskuteres med relevant terapeut.

Produktnummer: 34188 Kategori:

Beskrivelse

Sjekkliste 0 – 2 års program. Veiledning til Tidlig Motorisk Utvikling.

Et PORTAGE- basert program for å styrke tidlige trinn i motorisk utvikling.

Programmet vil kartlegge bevegelsesprofilen til hvert enkelt barn og avdekke om et barn har spesifikke motorikkvansker som skal diskuteres med relevant terapeut.

Sjekkliste 0 – 2 års program

Sjekklisten er et noteringshefte som vil gi dokumentasjon over barnets utvikling, og har en oppbygging med fargekoder som samsvarer med fargekoder i aktivitetsboken (vare nr. 34186).

Det er nødvendig med en sjekkliste pr. barn.

Det er viktig at bevegelses profilen til hvert enkelt barn som allerede er kjent hos disse tjenestene, eller det er mistanke om at et barn har spesifikke motorikkevansker, skal diskuteres med en relevant terapeut. Et slikt problem kan bety at visse aktiviteter ikke vil fremme barnets individuelle bevegelseutvikling.

Programmet er ikke tenkt som et redskap som skal erstatte den hjelp og de råd som er tilgjengelig gjennom ergoterapi og fysioterapitjenester.