Fra fødsel til småbarn: 0-3 år

kr 1569

”Fra fødsel til småbarn” bygger på nyere forskning om tidlig hjelp til funksjonshemmede barn

Produktnummer: 34190 Kategori:

Beskrivelse

Fra fødsel til småbarn: 0-3 år

Veiledningsprogrammet bygger på ’PORTAGE-tradisjonen’ med at arbeidet foregår i hjemmet og familien. ”Fra fødsel til småbarn” bygger på nyere forskning om tidlig hjelp til funksjonshemmede barn og tar bl.a. det humanøkologiske perspektiv opp i seg.