Fra fødsel til småbarn: 0-3 år. Foreldretanker 1

kr 119

Notathefte for foreldre i forbindelse med barnets utvikling

Produktnummer: 34192 Kategori:

Beskrivelse

Fra fødsel til småbarn: 0-3 år. Foreldretanker 1

Notathefte for foreldre i forbindelse med barnets utvikling.

”Fra fødsel til småbarn” bygger på nyere forskning om tidlig hjelp til funksjonshemmede barn og tar bl.a. det humanøkologiske perspektiv opp i seg.