ADDES evalueringskala hefte – Skoleversjon

kr 189

Evalueringsskala for AD/HD – skoleversjon.

ADDES har blitt utviklet i USA som et hjelpemiddel for lærere og andre som skal støtte elever med AD/ HD i skolen.

Produktnr: 34226 Kategori:

Beskrivelse

ADDES evalueringskala hefte – Skoleversjon

Evalueringsskala for AD/HD – skoleversjon er en direkte oversettelse av Technical Manual som er utarbeidet i tilknytning til ADDES – programmet.

ADDES har blitt utviklet i USA som et hjelpemiddel for lærere og andre som skal støtte elever med AD/ HD i skolen.

Programmet består av et kartleggingsverktøy/ evalueringsskjema og en idebank som kan benyttes når mål, delmål og tiltak skal planlegges.

I USA er evalueringsskjemaet tenkt som et bidrag i arbeidet med å diagnostisere AD/ HD, i tillegg til at det også skal kunne gi en oversikt over elevens atferdsmønster i forhold til uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet og dermed gi grunnlag for planlegging av pedagogiske tiltak.

 

I forbindelse med at Sørlandet kompetansesenter fikk tillatelse til å oversette ADDES programmet, ble vi også bedt om å oversette den tekniske manualen til norsk. Vi må imidlertid gjøre oppmerksomme på at oversettelsen inneholder de amerikanske normene, og at evalueringsskjemaet derfor ikke kan brukes ved fastsetting av AD/HD hos oss. Vi tror likevel at fagfolk med erfaring fra utredning av AD/HD vil kunne få nyttig, supplerende informasjon om vanskene til eleven ved å bruke skjemaet.

Når kompetansesenteret i sin tid ble interessert i å ta i bruk ADDES, var det imidlertid hovedsakelig på grunn av at vi her fant et hjelpemiddel som kunne bli til nytte i det praktiske liv i skolen, når læreren spør ”Hva skal vi gjøre når…?”

Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand, juni 2000