Plansjeboka

kr 1500

Sanger og Vers i bilder og tekst

Visuell støtte er for mange barn vesentlig for at de skal skjønne innholdet i det de synger.

For barn som strever med ulike former for språkvansker eller forståelsevansker,

vil en slik bok være et nyttig hjelpemiddel.

Produktnummer: 34360 Kategori:

Beskrivelse

Sanger og Vers i bilder og tekst

Denne plansjeboka er blitt til etter ideer som vi har sett brukt i mange barnehager.
Visuell støtte er for mange barn vesentlig for at de skal skjønne innholdet i det de synger.
For barn som strever med ulike former for språkvansker eller forståelsesvansker, vil en slik bok være et nyttig hjelpemiddel.Boken vil også gi støtte for blant annet oppmerksomhet og konsentrasjon og gi mulighet til å glede seg over sangen i et fellesskap med andre.
Formatet på boken er A3, og valgt med tanke på at den kan brukes i grupper for førskolebarn eller i en skoleklasse.
Sangene som er valgt ut tror vi er aktuelle både for førskolebarn og barn på de første klassetrinn i skolen.
Boken er utformet spesielt med tanke på barn som er brukere av alternativ kommunikasjon som for eks. «tegn til tale».
På hver side er det tenkt at man kan finne frem tegn (vedlagt) av begreper som barnet er særlig opptatt av og som finnes i det verset som er avbildet.
I boken følger det med et utvalg tegn/begreper som finnes i sangene.
Ved å bruke borrelås eller binders blir det lett å bytte ut tegnene.
På baksiden av hvert vers vil den voksne kunne følge med på teksten samtidig som barna får se på bildet av det de synger.
Kringlevrider Bollesen7 vers
Den uheldige mannen8 vers
Haba Haba4 vers
Krokodillen grønn og lang8 vers