Numicon kopieringsoriginaler Sett 3- til nedlasting

kr 0.00

Her kan du laste ned oversikt over kopieringsoriginaler til Numicon Sett 3 (finnes også i veiledningen).

Beskrivelse

34255 – 0 – Oversikt kopieringsorginaler , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 1a – Individuell elevvurdering – skriftlig , Kopieringsoriginal sett3

34255 – 1b – Underveisvurdering merknader , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 2a – Instruksjonskort , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 2b – Instruksjonskort , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 3 – justere tosifrede tall for å addere , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 4 – Justere tosifrede tall for å subtrahere , Kopiorginal sett 3

34255 – 5 – sirkler delt inn i sjettedeler , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 6 – Klatre-opp-stigen, spill ved å mulitplisere raskt , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 7 – Urskive blank , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 8 – Urskive med timer og fem minutters intervall , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 9 – Lage søylediagram med intervaller på to , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 10 – Beholder som er merket avmerking med halv og kvart full , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 11 – Divisjon – oppgaver med 2,3og 4 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 12 – Divisjon – oppgaver med 5,6 og 10 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 13a – Dele opp et kvadrat i like deler , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 13b – Dele opp et kvadrat i like deler , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 14 – 100-er kvadrat , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 15 – Tomt 100-er kvadrat , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 16 – Tomme tallkvadrat med 9,16,25 og 36 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 17a – Tomme grafer med forskjellige skalaer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 17b – Tomme grafer med forskjellige skalaer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 17c – Tomme grafer med forskjellige skalaer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 17d – Tomme grafer med forskjellige skalaer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 18 – Relaterte tallfakta hus – fire etasjer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 18 – Relaterte tallfakta hus – fire etasjer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 19 – Relaterte tallfakta-hus – åtte etasjer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 19 – Relaterte tallfakta-hus – åtte etasjer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 20 – Finne halvparten av lave tall , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 21 – Finne alle mulige kombinasjoner med to farger , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 22 – Frisbee poengfelt avrunding til nærmeste 10 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 23 – Frisbee poengfelt avrunding til nærmeste 100 , Kopieringsoriginal til Veiledninsett 3

34255 – 24a – Brøk – sirkel , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 24b – Brøk – sirkel , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3 34255 – 24c – Brøk – sirkel , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3


34255 – 24d – Brøk – sirkel , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3


34255 – 24e – Brøk – sirkel , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3


34255 – 25 – Brøk – spill , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3


34255 – 26 – Gattegno diagram , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 26 – Gattegno diagram , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 27 – HUndrer-, tier- og ener Abakusmal , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 28 – Hundrer-, tier- og enere – rammeKopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 29 Stige – ramme , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 29 Stige – ramme , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 30a – Måling (vekt) med oppmerket skala , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 30b – Måling med oppmerket skalaKopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 31 – Mulitplisere – tabell , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 32 – Multiplikasjonsopgaver uten = med 2,3 og 4 gangetabellen , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 33 – Multiplikasjonsopgaver uten = med 5,6 og 10 gangetabellen , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 34 – Multiplikasjon med = med 2,3 og 4 gangetabellen , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 35 – Multiplikasjon med = med 5,6 og 10 gangetabellen , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 36 – Talltrio , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 37 – Tallkort 0-20 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 38 – Tallkort – multipler av 10 til 100 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 39 – Par med tall for å subtrahere , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 40a – Plassverdikort – enere , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 40b – Plassverdikort – tiere , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 40c – Plassverdikort – hundrere , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 40d – Plassverdikort – tusener , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 41 – Brøk kort , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 42 – Skravert brøk av en helhet , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 42 – Skravert brøk av en helhet , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 43 – Spinner overlegg 1 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 43 – Spinner overlegg 1 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 44 – Spinner overlegg 2 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 44 – Spinner overlegg 2 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 45 – Spinner overlegg 3 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 46 – Kvadrat av forskjellige størrelser , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 46 – Kvadrat av forskjellige størrelser , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 47a – Subtraksjonsoverlegg 1-5 , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 49 – Tier- og enerrammer , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 48 – Subtraksjon tresifrede tall , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 50 – Gangetabell-kvadrat – Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 51 – Trio – mal , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 52 – brøk med 1 som teller , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 52 – brøk med 1 som teller , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – 53 – Hel sirkel med manglende deler , Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3

34255 – Notat ark ,Kopieringsoriginal til Veiledning – sett 3