Numicon kopieringsoriginaler Sett 3- til nedlasting

kr 0

Her kan du laste ned oversikt over kopieringsoriginaler til Numicon Sett 3 (finnes også i veiledningen).

Nedlasting

Alle filene samlet – Sett 3

34255-0-Oversikt-kopieringsorginaler-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-1a-Individuell-elevvurdering-skriftlig-Kopieringsoriginal-sett3

34255-1b-Underveisvurdering-merknader-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-2a-Instruksjonskort-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-2b-Instruksjonskort-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-3-justere-tosifrede-tall-for-å-addere-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-4-Justere-tosifrede-tall-for-å-subtrahere-Kopiorginal-sett-3

34255-5-sirkler-delt-inn-i-sjettedeler-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-6-Klatre-opp-stigen-spill-ved-å-mulitplisere-raskt-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-7-Urskive-blank-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-8-Urskive-med-timer-og-fem-minutters-intervall-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-9-Lage-søylediagram-med-intervaller-på-to-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-10-Beholder-som-er-merket-avmerking-med-halv-og-kvart-full-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-11-Divisjon-oppgaver-med-23og-4-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-12-Divisjon-oppgaver-med-56-og-10-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-13a-Dele-opp-et-kvadrat-i-like-deler-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-13b-Dele-opp-et-kvadrat-i-like-deler-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-14-100-er-kvadrat-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-15-Tomt-100-er-kvadrat-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-16-Tomme-tallkvadrat-med-91625-og-36-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-17a-Tomme-grafer-med-forskjellige-skalaer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-17b-Tomme-grafer-med-forskjellige-skalaer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-17c-Tomme-grafer-med-forskjellige-skalaer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-17d-Tomme-grafer-med-forskjellige-skalaer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-18-Relaterte-tallfakta-hus-fire-etasjer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-19-Relaterte-tallfakta-hus-åtte-etasjer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-20-Finne-halvparten-av-lave-tall-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-21-Finne-alle-mulige-kombinasjoner-med-to-farger-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-22-Frisbee-poengfelt-avrunding-til-nærmeste-10-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-23-Frisbee-poengfelt-avrunding-til-nærmeste-100-Kopieringsoriginal-til-Veiledninsett-3

34255-24a-Brøk-sirkel-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-24b-Brøk-sirkel-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-24c-Brøk-sirkel-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-24d-Brøk-sirkel-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-24e-Brøk-sirkel-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-25-Brøk-spill-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-26-Gattegno-diagram-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3-1

34255-27-Hundrer-tier-og-ener-Abakusmal-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-28-Hundrer-tier-og-enere-rammeKopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-29-Stige-ramme-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-30a-Måling-vekt-med-oppmerket-skala-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-30b-Måling-med-oppmerket-skalaKopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-31-Mulitplisere-tabell-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-32-Multiplikasjonsopgaver-uten-med-23-og-4-gangetabellen-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-33-Multiplikasjonsopgaver-uten-med-56-og-10-gangetabellen-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-34-Multiplikasjon-med-med-23-og-4-gangetabellen-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-35-Multiplikasjon-med-med-56-og-10-gangetabellen-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-36-Talltrio-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-37-Tallkort-0-20-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-38-Tallkort-multipler-av-10-til-100-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-39-Par-med-tall-for-å-subtrahere-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-40a-Plassverdikort-enere-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-40b-Plassverdikort-tiere-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-40c-Plassverdikort-hundrere-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-40d-Plassverdikort-tusener-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-41-Brøk-kort-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-42-Skravert-brøk-av-en-helhet-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-43-Spinner-overlegg-1-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-44-Spinner-overlegg-2-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-45-Spinner-overlegg-3-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-46-Kvadrat-av-forskjellige-størrelser-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-47a-Subtraksjonsoverlegg-1-5-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-48-Subtraksjon-tresifrede-tall-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-49-Tier-og-enerrammer-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-50-Gangetabell-kvadrat-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-51-Trio-mal-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-52-brøk-med-1-som-teller-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-53-Hel-sirkel-med-manglende-deler-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3

34255-Notat-ark-Kopieringsoriginal-til-Veiledning-sett-3