Numicon programvare for interaktiv tavle -Oppstarts veiledning

kr 199

Denne korte
veiledningen er en introduksjon til forhold og funksjoner som kan bidra til at
felles samlinger med barn eller elever blir mer dynamiske.

Varenummer: 34294 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Programvaren er designet som et supplement til
Numicontilnærmingen og har som hensikt å støtte opp under introduksjon
av begreper og idéer i større grupper