Numicon kopieringsoriginaler Sett 2 – til nedlasting

kr 0

Her kan du laste ned oversikt over kopieringsoriginaler til Numicon Sett 2  (finnes også i veiledningen).

Nedlasting

Alle filene sammen Sett 2

34252 – s 145 – Oversikt over Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 173 – Finne halvparten av lave tall – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 172 – Plassverdi kort – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 171 – Divisjon for 5 og 10 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 170 – Divisjonsoppgaver for 2, 3, 4 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 169 – Klatrestige. Multiplikasjon spill – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 168 – Multiplikasjonstabellen for 5 og 10 ( med plass for svar) – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 167 – Multiplikasjonstabellen, 2, 3, 4 (med plass for svar) – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 166 – Multiplikasjonstabellen for 5 og 10 (uten svar) – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 165 – Multiplikasjonstabellen, 2, 3, 4 uten svar – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 164 – Oppdeling av høye tall ut fra tidligere lært kunnskap – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 163 – Subtraksjon av hele tiere opp til 100 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 162 – Subtraksjon av hele tiere opp til 100 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 161 – Addisjon og subtraksjon av hele tiere opp til 100 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 160 – Addisjon av hele tiere opp til 100 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 159 – Subtraksjon opp til 10 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 158 – Subtraksjon opp til 10 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 157 – Addisjon og subtraksjon av tall opp til 10 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 156 – Addisjon opp til 10 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 155 – Bruke tidligere lært kunnskap om tiere i addisjon og subtraksjon – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 154 – Hundrer, tier og ener rammer – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 153 – Tier og ener rammer – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 152 – Tomme tallkvadrat for 9,16,25,36 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 151 – Tomt 100-er kvadrat – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 150 – 1-100 kvadrat – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 149 – Tallkort (hele 10-ere) – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 148 – Tallkort (0-20) – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 147 – Spinneroverlegg 2 – Kopieringsoriginaler – Sett 2

34252 – s 146 – Spinneroverlegg 1 – Kopieringsoriginaler – Sett 2