Vi håndterer dine sensitive dokumenter, og makulerer dem sikkert

Sikkerhetsmakulering

Trygg makulering av sensitivs dokumenter kr 5 pr. kg.

  • Sikkerhets konteiner med lås
  • Henting av konteiner
  • Makulering av dokumentene

Bestill nå

Songvaar har egne rutiner og maskiner for sikker makulering. Vi makulerer dokumenter for advokater, regnskapsbyråer og større bedrifter. Dokumentene blir låst i sikker beholder før makulering, og makulert på sikkert hvis før avfallet håndteres videre.

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This