Siden forrige nyhetsmail har det som vanlig vært nok å holde på med for alle på huset. 2020 ble ikke slik noen hadde tenkt, men på tross av dette har vi på Songvaar hatt et godt år. Vi har sett at alle på huset har verdiene våre: Verdifull, Engasjert og Smidig, med seg i arbeidsdagen. Dette er noe som har vært ekstra viktig i år, og ført til at vi har oppnådd mål vi har satt oss, og ikke minst holdt på det gode humøret i et annerledes år😊 Vi har blant annet gjennomført og bestått resertifisering i eQuass kvalitetssystem, med tilbakemelding: «Virksomheten jobber godt og seriøst med Equass og viser til veldig gode tjenester. Fortsett det gode arbeidet.».

På tampen av dette annerledes året vil vi igjen takke alle våre små og store kunder og samarbeidspartnere. Songvaar leverer varer og tjenester med høy kvalitet. Når du velger oss som din leverandør, gir du mulighet til mennesker som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass, til å ha fast arbeid og kunne bidra i samfunnet. Det har mye å si for identitet – og verdighets følelsen.

Når kundene våre velger Songvaar som leverandør bidrar de også til å skape en trygg og god arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver og mulighet for vekst og utvikling. Produksjonen av tre-emballasje for Elkem Carbon er en sentral opplæringsarena innen produksjonsteknikkfaget, som Songvaar er godkjent lærebedrift i. Flere av våre ansatte tar kompetansebevis innen dette fagfeltet, og en av de ansatte er i gang med fagbrev i Produksjonsteknikkfaget. En annen av våre kunder som vi og har hatt et godt samarbeid med over flere år, Gyli Plast AS i Søgne, har igjen valgt oss til å utføre produksjon av enda et produkt for dem. Det setter vi stor pris på! Samarbeidet med lokalt næringsliv gir gode opplæringsarenaer, utviklingsmuligheter og en meningsfylt arbeidshverdag.

20 oktober hadde vi et hyggelig besøk av Varaordfører Erik Rostof. Vi setter pris på at politikerne på eget initiativ kommer og besøker oss, samt viser interesse for hva vi jobber med her på Songvaar.

 

 

Resultat på årets kundeundersøkelse

Tilbakemelding fra våre kunder, samarbeidspartnere, NAV og ikke minst våre ansatte er vårt viktigste verktøy i vårt forbedrings- og utviklingsarbeid.  I 2020 gikk vi fra spørreundersøkelser på papir til en ny digital løsning, og i høst sendte vi for første gang ut en digital Kundeundersøkelse. Den digitale løsningen er noe vi håper vil føre til at enda flere tar seg tid til å svare på undersøkelsen.
Det gleder oss når vi ser at våre kunder er godt fornøyd med oss som leverandør, og at Songvaar har en viktig funksjon i lokalsamfunnet.
Stor takk til de som har tatt seg tid til å svare på årets undersøkelse!
Jeg mener at Songvaar har en viktig funksjon for lokalsamfunnet. Hvor fornøyd er du alt i alt med Songvaar som leverandør?

Kvalitetsarbeid og kompetanseheving.
Denne høsten har personalgruppen vært på fagsamling i Larvik hvor vi blant annet hadde noen hyggelige og inspirerende timer sammen med Anne Andersen, daglig leder på iVekst. Det var spennende å høre om hvordan de jobber med kompetanseheving, produktutvikling og hvordan de har utviklet et svært godt samarbeid med lokalt næringsliv. På fagsamling kom vi også frem til at de ukentlige personalmøtene hos Songvaar skal holdes rundt i de ulike avdelingene på huset. Vi tror dette kan være med på å tenke litt ut av boksen og å se muligheter og forbedringsområder slik at vi på best mulig måte fortsetter det kontinuerlige arbeidet med å legge grunnlaget for Visjonen vår: Vi får mennesker til å vokse videre..

Songvaars Kompetansebevis
Nok en ny VTA ansatt har oppnådd kompetansebevis hos Songvaar. Ole-Terje fra Fagopplæring Sør stilt opp som sensor når Vanessa tok Kompetansebevis innen Logistikkfaget- Posten. Vanessa viste at hun har god kunnskap og mestrer hele prosessen fra ordre til ferdig klargjort postforsendelse. Vanessa mottok kompetansebevis innen logistikkfaget-Posten med «Meget Bestått» som resultat😊 Det er nå to andre ansatte som jobber seg mot sin kompetansebevisprøve i starten av 2021.

 

SMART Økonomi kurs
Høsten 2020 har en del av våre ansatte i VTA (varig tilrettelagt arbeid) deltatt på samlinger der tema har vært hverdagsøkonomi. Personlig økonomi er et høyaktuelt tema, som har stor innvirkning på livskvaliteten til den enkelte. Alle våre ansatte har ulike forutsetninger, men felles er at alle uansett har et forhold til økonomi, og kan ha ønske om å få mer kunnskap. På Songvaar jobber vi kontinuerlig med empowerment, og gjennom samlingene har vi snakket om personligøkonomi, hvordan denne påvirker vår livskvalitet og vår hverdag. På siste samling før jul informerte vi om at vi kan tilby én til èn veiledning, slik at den enkelte kan få tilpasset opplæring og veiledning etter eget behov. På Songvaar er empowerment og livskvalitet noe vi jobber med kontinuerlig, og at økonomi påvirker begge områdene vet vi.

Sosialt
I år har det tradisjonelle julebordet til Songvaar utgått. Vi klarte likevel å gjennomføre et alternativt julebord mandag 14 desember. Da tok alle seg en velfortjent lang lunsj med pizza, brus, julegaveutdeling og dessert. Daglig leder, Øystein, fikk seg noen ekstra turer i trappene på huset for å påse at både de som avholder pause på spiserom i 1 etg og 2 etg, fikk skryt for det gode arbeidet de har lagt ned i år, og ikke minst fikk nok mat og drikke😊

Før vi ønsker alle en riktig god jul vil vi tipse om at ASVL , vår arbeidsgiverforening, har nylig lansert sin egen podkast: Vekstpodden.

Den første episoden handler om hvordan kommuner kan bidra til mer arbeidsinkludering. Vi tror ordførere og andre i kommuneledelsen vil ha stor nytte av å høre den, og vi anbefaler medlemmer som ønsker økt samarbeid med kommunen å dele podkasten.

Du finner Vekstpodden på denne siden, eller i Spotify og Apple podcasts.
Litt om ASVL.
Jobber for sine 220 medlemsbedrifter. Våre bedrifter er i stor grad offentlig eiet, og vår samfunnsoppgaven er å gjøre arbeid mulig for alle, der folk bor, gjennom en tilrettelagt arbeidsplass.
Det finnes rundt 10 000 tilrettelagte arbeidsplasser i Norge i dag. 67 prosent av alle med lettere utviklingshemning står uten arbeid eller dagsenterplass, og mange banker på døren for å komme inn. Mange av dem er unge som går rett fra skole og over i uvirksomhet.
En av ASVLs hovedoppgaver er derfor å kjempe for at flere får en tilrettelagt arbeidsplass.

 

Nå er vi på Songvaar snart klar for juleferie. Vi har siste arbeidsdag 23 desember, og er tilbake på jobb 04.01.2021.

 

Vi ønsker med dette alle en riktig god jul og godt nytt år!

 

Hilsen alle oss på

 

 

Du kan lese tidligere nyhetsbrev og annen informasjon om oss på vår hjemmeside www.songvaar.no
Ønsker du ikke å motta denne eposten, send oss en mail på post@songvaar.no så fjerner vi deg fra listen.

Share This