Hos Songvaar Vekst startet vi 2020 på samme måte som 2019 ble avsluttet, med full fart i alle avdelinger, frem til en brå stopp på slutten av uke 11 på grunn av korona viruset. Dette har medført at alle VTA ansatte ble bedt om å ikke møte på arbeid, som en del av den felles dugnaden Norge nå gjennomfører for å få kontroll på utbruddet. I første omgang gjelder dette frem til og med 26. mars. Songvaar følger retningslinjer, holder seg oppdatert og vurderer fortløpende når det er forsvarlig å starte opp igjen. Vi vet at for våre ansatte så er det å ha en jobb å gå til svært viktig, derfor vurderer vi hele tiden når og på hvilken måte vi kan imøtekomme dette på en trygg måte, så snart som mulig.

Songvaar fornyer seg!

Songvaar har nå fått ny hjemmeside! Denne kom på luften i uke 11.

Besøk oss gjerne på www.songvaar.no !

I 2020 har vi og gått over til digitale spørreundersøkelser. De aller fleste av våre VTA ansatte vil fra nå motta brukerundersøkelsen digitalt, det vil også AFT deltakerne, kundene og andre samarbeidspartnere. Vi tror at digitale brukerundersøkelse er et verktøy som vil gi oss verdifull kunnskap og tilbakemeldinger vi kan bruke i vårt  kontinuerlige arbeide for å bli bedre!

Mat og Trivsel

I 2019 hadde vi i fokus på teori innenfor dette feltet, mens vi nå i 2020 har brukt mandagene til å trene oss opp mot Sommerløpet! Songvaar stiller som lag og vil delta på mestringsløypen. Det har vært et positivt innslag i arbeidsuken, og flere har allerede økt både i tempo og distanse. Mer info kommer etter hvert.

Songvaar har også gjennomført praktisk matlaging. Med jevne mellomrom er det en gruppe av ansatte som lager varmlunsj til de resterende. Fokuset er sunn, enkel og god mat. Dette har blitt tatt godt imot!

Kvalitetsarbeid og kompetanseheving

Songvaar ble i starten av 2020 godkjent av Vest Agder fylkeskommune som lærebedrift i faget Produksjonsteknikk. Denne godkjenningen var en god bekreftelse på kompetansen vi på Songvaar besitter, samt at den gir økte muligheter for våre ansatte.

Songvaar har i samarbeid med Fagopplæring Sør utviklet et internt kompetansehevings system for ansatte. Dette er basert på fagplanene til yrkesretninger som produksjonsteknikk, logistikk og renhold blant annet. Vi har akkurat startet med 2 VTA ansatte som nå jobber mot kompetansebevis innen henholdsvis Logistikk og produksjonsteknikk. Noe som er veldig givende og motiverende for alle på huset!

I februar deltok de ordinært ansatte på et Fagseminar om Autismespekteret med deltakere fra flere andre vekst bedrifter i regionen.

Vi har også nå to ansatte som har gjennomført Smart økonomi veileder kurs. Dette er et verktøy som er nyttig for tjenestemottakere i både AFT og VTA tiltaket, og som gir mulighet for økt kunnskap innen personlig økonomi. Det å kunne tilby undervisning i dette feltet for aktuelle deltakere er en del av Songvaar sitt arbeid i Empowerment og Livskvalitet for våre tjenestemottakere.

Sosialt

Vi har begynt planleggingen av den årlige sommerturen. Per nå er det usikkert om denne blir gjennomført i mai/juni, slik det har vært tidligere, men en tur skal vi få til. Vi avventer situasjonen og vil selvfølgelig holde de aktuelle oppdatert.

Vi ønsker alle en fin tid fremover! Husk håndvask og ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen alle oss på Songvaar.

Share This