Det har på Songvaar, som mange andre bedrifter, vært store endringer i arbeidshverdagen den siste tiden. Fra en brå stopp i uke 11 til nå, har vi erfart at alle ansatte på Songvaar jobber etter våre verdier: Verdifull, Engasjert og Smidig. Personalgruppen har ivaretatt og fulgt opp tjenestemottakerne som ikke kunne møte på jobb, samtidig som kundenes ordre har blitt produsert og levert.

Selv om vi skulle ønske at alle kunne vært på jobb gjennom hele perioden, har det ikke vært mulig å gjennomføre på en måte som sikrer en trygg arbeidsplass for alle våre verdifulle ansatte. Vi er veldig stolte over alle våre engasjerte ansatte. Både de som holdt seg hjemme, og på den måten har bidratt til en trygg arbeidsplass, og for de som var tilbake på jobb og produserte varer til våre kunder.

Nå er de aller fleste tilbake på jobb. Alle har satt seg inn i en annerledes arbeidshverdag. Vi har opprettet gode hygienerutiner og følger de generelle retningslinjer til FHI som er med på å sikre en trygg arbeidsplass. Vi er utrolig stolte over våre verdifulle ansatte som tar hensyn til sine kollegaer, og løser den nye arbeidshverdagen på en engasjert og smidig måte!

 

 

Mat og Trivsel

På grunn av korona epidemien har vi måttet pause de planlagte matlagingsgruppene. Situasjonen har også dessverre ført til at mandags treningene med opptrening til sommerløpet har måtte utgå. Vi har i stedet gjennom perioden arrangert tur noen ganger i uken for de som ønsket å få litt fysisk aktivitet og en sosial arena. Gruppene har vært gjennomført iht FHI sine retningslinjer. Dette er et tiltak som har vært svært godt mottatt!

 

 

Songvaar inn i fremtiden

I løpet av våren har styret og VTA samt AFT tjenestemottakere gjennomført spørreundersøkelsene digitalt for første gang i Songvaars historie. Vi kan fornøyd konkludere med at våre VTA ansatte trives med Songvaar som sin arbeidsplass! Vi ser og at å gå over til digital undersøkelse har ført til at svarprosenten nå er på 99%. Tilbakemeldingene vi får fra spørreundersøkelsene er viktig og benyttes i vårt kontinuerlig arbeid for å utvikle oss og stadig bli bedre!

Kvalitetsarbeid og kompetanseheving.

Kompetansehevings systemet som Songvaar utviklet i samarbeid med Fagopplæring Sør jobbes det fortsatt med. Det er motiverende og spennende for veileder og tjenestemottaker å jobbe mot et kompetansebevis. Vi ser alle frem til dagen når de første kompetansebevisene kan deles ut!

Songvaar kan også tilby Smart økonomi kurs til de av våre tjenestemottakere som ønsker dette. Vi er i startgropen og ser muligheten til å kunne tilby dette som gruppeundervisning til de av våre tjenestemottakere i AFT og VTA, som kunne tenkt seg økt kunnskap rundt personlig økonomi.

Sosialt

Den årlige sommerturen er det ikke mulig å gjennomføre slik vi har pleid. Men vi vil se på hva vi kan få til når mulighetene åpnes opp. Vi håper på å få til en gjentagelse av fjorårets grill og lunsjhygge, før vi tar sommerferie i uke 28.

Vi avslutter med å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for et godt samarbeid i denne annerledes tiden!

Vennlig hilsen alle oss på Songvaar.

 

Share This