Songvaar Vekst - portal

Søk etter varer:
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


MEDIA

Læremidler, kartleggingsmateriell, og spesialpedagogisk materiell
i samarbeid med
Sørlandet Kompetansesenter.

BÅTOPPLAG

Alt du trenger for vinteropplag av fritidsbåter.Songvaar Vekst AS er en VEKST bedrift. Det vil si at vårt primære formål er å drive opplæring og vare-/tjenesteproduksjon ved å ha ansatte som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vi har også tilbud for de som trenger avklaring og assistanse for å komme tilbake på det ordinære arbeidsmarkedet.Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.