Øystein Sangesland
Daglig Leder
Øystein er Daglig Leder i Songvaar og styrer bedriften etter formål og styrets beslutninger.
Mail
Cecilie Sommerland
Økonomi og administrasjon
Cecilie jobber med de ulike økonomiske og administrative oppgavene på Songvaar.
Mail
Hilde Mortensen
Tilrettelegger

Hilde arbeider som tilrettelegger i tiltaket AFT – Arbeids Forberedende Trening. Hun har ansvar for mennesker på vei mot ordinært arbeid, og har et stort nettverk i eksterne praksis-bedrifter/arbeidsplasser.

Mail
Magne Charles Nilsen
Arbeidsleder
Magne Charles er arbeidsleder og ansvarlig for snekkerverkstedet. Magne sørger for at Elkem Carbon, Jackon og andre industrikunder får sine varer iht kvalitet og i tide. Magne Charles arbeider for og sammen med våre arbeidsfolk i VTA-tiltaket og andre tiltaksdeltakere.
Mailk
Tine Vatne
Tilrettelegger
Tine drifter post og trykkeriavdelingen. Hun sørger for at alt i trykkeriet lages iht bestilling, og at Numicon og andre læremidler blir produsert og sendt ut til kunder. Tine arbeider for og sammen med våre arbeidsfolk i VTA-tiltaket og andre tiltaksdeltakere.
Mail
Maryann Skaar
Tilrettelegger
Maryann drifter til daglig pakkeavdelingen, og sørger for at kundene får pakket og montert det de har bestilt. Maryann arbeider for og sammen med våre arbeidsfolk i VTA-tiltaket og andre tiltaksdeltakere.
Mail

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This