Våre ansatte

Øystein Sangesland

Daglig Leder

Øystein er daglig leder for Songvaar Vekst AS.

oystein@songvaar.no

Cecilie Sommerland

Økonomi og administrasjon

Cecilie jobber med de administrative og økonomiske oppgavene på Songvaar.

cecilie@songvaar.no

Hanne Fosseli

Veileder AFT

Hanne jobber som veileder i tiltaket AFT – Arbeids Forberedende Trening. Hun har ansvar for mennesker på vei mot ordinært arbeid..

hanne@songvaar.no

Magne Charles Nilsen

Arbeidsleder

Magne Charles er arbeidsleder og ansvarlig for verkstedet. Han arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

magne@songvaar.no

Christer Mammen

Veileder

Christer jobber som veileder i verkstedet. Han arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

christer@songvaar.no

Tine Vatne

Veileder

Tine drifter post og trykkeriavdelingen. Hun arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

tine@songvaar.no

Maryann Skaar

Veileder

Maryann drifter pakkeavdelingen. Hun arbeider for og sammen med våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

maryann@songvaar.no

Styret i Songvaar Vekst AS

Arild Ernst Berge, styreleder.

Åse Ragnhild Røsstad Severinsen, styrenestleder.

Åse Førland Velle, styremedlem.

Bjørn Ståle Erland, styremedlem.

Gerhard Aamodt, styremedlem.

Magne Charles Nilsen, styremedlem, ansattes representant.

Anne Christin Høyem, vara.

Kontaktinformasjon

38 05 14 30

post@songvaar.no

 

Åpningstider:

Mandag: kl 07.30-13.00

Tirsdag-Fredag: kl 07.30-15.00

Besøksadresse

Linnegrøvan 13, 4640 Søgne

Postboks 1175, 4683 Søgne

Songvaar Vekst AS: Org.no 965 987 010

Share This