Songvaar Vekst AS

Songvaar Vekst er et aksjeselskap som er eiet av Søgne Kommune. Bedriften er godkjent av NAV som tiltaksarrangør. For tiden gjennomfører vi tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) med 17 sysselsatte medarbeidere, fordelt på 15 VTA stillinger

Bedriften har siden starten samarbeidet med Birkelid Kompetansesenter om produksjon av læremidler for læresvake. Etter nedleggelsen av senteret ble hele produksjonen sammen med salg og distribusjon flyttet til Songvaar Industrier (navnet den gang). Det faglige ansvaret ble overtatt av Sørlandet Kompetansesenter.
De siste årene har bedriften også vært med i utvikling av nye læremidler sammen med Sørlandet Kompetansesenter og Læringssenteret.


Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du klikke på fanen
KONTAKTSKJEMA
på venstre side.

Vil du vite mer om oss kan du se på høyre side.

Her kan du laste ned personalhåndboken. Trykk her.

Visjon:

Folk I Arbeid

Verdier:


VERDIFULL
Vi er verdifulle som medmennesker - Songvaar er verdifull for lokalmiljøet.

ENGASJERT
Vi engasjerer oss i alle forhold knyttet til vår arbeidsplass og hverandre.

SMIDIG
Vi er tilpasnings dyktige, positive og løsnings fokuserte
Trykk her.
Trykk her.


Hentet fra Songvaar Vekst AS på www.songvaar.no