PAKKE og MONTERING

Pakking
Montering
Ferdiggjøring

Avdelingen sysselsetter et varierende antall medarbeidere og en arbeidsleder.
Det arbeides med oppdrag for andre industribedrifter. Ferdiggjøring av industriprodukter og montering av halvfabrikata er hoved-produksjonen. Det produseres også ulike monteringssett for flatpakkede produkter.
Vi påtar oss oppdrag inne pakking og distribusjon.


Hentet fra Songvaar Vekst AS på www.songvaar.no