Copy Shop og Print Shop

Digital print
Fargekopi
Foto
Tekst
Grafikk
Hefter
Innbinding
Pakking
Distribusjon
Visittkort
Sanghefter
m.m.

CopyShop

Her får du produsert dine trykksaker mens du venter eller tar et annet ærend. Vi gjør vårt beste for å levere etter prinsippet "Fort inn og Fort ut". Send gjerne en PDF fil til
post@songvaar.no med bestilling og ta kontakt på telefon 38 05 14 30 for rask levering.

PrintShop

Våre digitale trykkeri maskiner produserer de fleste trykksaker fra visittkort til A0. Farger og sort/hvitt.
Vi tar også på oss pakking og utsendelse av masseprodusert reklame eller addresert informasjon. Lever inn originalmaterialet og utsendelsesdata til oss så ordner vi resten.

Prøv oss. Vi kan trykksaker


Hentet fra Songvaar Vekst AS på www.songvaar.no